1. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3); đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Nhiệt điện 1 nay là Công ty Nhiệt điện Mông Dương.
  2. Nhà thầu tư vấn : Công ty Poyry Switzerland Ltd  (Thụy Sỹ).
  3. Nhà thầu (EPC) Hyundai Engineering & construction
  4. Quy mô xây dựng: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đốt than với công suất 1080 MW gồm 02 tổ máy, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 6 tỷ kWh. Cấu hình của 2 tổ máy bao gồm: 04 lò hơi kiểu lò hơi (CFB), 02 tuabin, 02 máy phát và các hệ thống phụ trợ khác.
  5. Loại công trình năng lượng cấp 1.
  6. Diện tích đất sử dụng cho các hạng mục chính 301,2 ha
DCIM100MEDIADJI_0502.JPG